Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2015-08-22    Ottenby, Öland, Sweden/Sverige

När jag låg och passade på ejderflocken passerade hela tiden ärlor förbi, sökandes efter insekter utefter stranden. Här hittar en juvenil sädesärla något att äta under en sten. Den är gulaktig och inte helt utfärgad - typiskt för en hel del ungfåglar - men som gör att den känns främmande för den som är van vid de adulta, svartvita sädesärlorna.