Merops apiaster
European bee-eater / Biätare

27    2015-08-22    Ottenby, Öland, Sweden/Sverige

Fyra par biätare hade tydligen häckat och sandhålorna där bona placerats var därför inhägnade för att skydda mot predatorer. Dessutom var besökarna hänvisade till fågeltornet eller till lunden bakom muren (i Ottenby lund). Avståndet var därför långt och till och med för oss med relativt långa objektiv var biätarna därför svårfotograferade. Den här bilden är inte vad en fågelfotograf önskar sig av en flyktbild, men den visar ändå något av biätarens färgprakt när den flyger. Beroende på ljusförhållandena domineras bilden av olika färger.