Dryocopus martius
Black woodpecker / Spillkråka

29    2015-04-05    Herbergshult, Östergötland, Sweden/Sverige

Herbergshults naturreservat i Ydre kommun innehåller många döda träd och är därför en förträfflig biotop för flera hackspettsarter. Här upptäckte jag ett nygjort bo i en asp och av flisorna ('spillet') misstänkte jag en spillkråka. Jag väntade med kameran bakom ett träd och blev efter en stund belönad. En spillkråka dök snabbt in och satt sedan några sekunder i boöppningen innan den flög vidare.