Pygoscelis antarcticus
Chinstrap penguin / Hakremspingvin

08    2014-11-27    Half Moon Island, South Shetland, Antarctica/Antarktis

Att bära stenar till sin partner är vad vi skulle kalla ett "kärleksbevis", dvs ett tecken på "partnerskap". Men det är också ett viktigt material till boet som ofta byggs direkt i snön och där stenarna skapar ett underlag för äggen. Att bära stenar är ett beteende som förekommer hos flera pingvinarter, som här hos hakremspingviner.