Parus caeruleus
Eurasian blue tit / Blåmes

33c047    2015-04-11    Slättåkra, Sweden/Sverige

Blåmesen är en av våra vanligare fåglar - och till skillnad från många andra fågelarter så tycks den öka i antal. Den är oerhört anpassningsbar, vilket kan vara en av framgångsfaktorerna. Den klassiska historien från England bekräftar detta: När man i England under sextiotalet gick över till mjölkflaskor med en mjuk metallkapsyl lärde sig blåmesen snabbt att den kunde picka igenom den tunna kapsylen och dricka av den näringsrika grädden alldeles inunder (mjölken var inte homogeniserad på den tiden). Just den här blåmesen är hyresgäst på vår gård i Småland.