Anthus pratensis
Meadow pipit / Ängspiplärka

33c084    2015-06-09    Kungsängen, Uppsala, Sweden/Sverige

Tidig morgon invid Kungsängen; en av ängspiplärkans favoritställen - en stängselstolpe.