Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2015-05-23    Slättåkra, Sweden/Sverige

Även denna sommar är sädesärlorna tillbaka och följer det vi gör - som det verkar - med stort intresse... Den här följde oss när vi hämtade virke i ladugården.