Eudyptes chrysolophus
Macaroni penguin / Makaronipingvin

08    2014-11-23    Cooper Bay, South Georgia/Sydgeorgien

En stor koloni makaronipingviner. De tycks inte vilja stå i klungor utan har spritt ut sig med nästan exakt avstånd mellan boplatserna. Den röda pricken i övre, högra hörnet är två biologer från Storbritannien som arbetar med att undersöka pingviners matvanor för att om möjligt skapa bättre skydd för dessa arter.