Turdus iliacus
Redwing / Rödvingetrast

33c076    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A Redwing photographed from behind - yet the characteristic rust-red sides are clearly visible!

En rödvingetrast fotograferad bakifrån - ändå syns de karaktäristiska, roströda sidorna mycket tydligt!