Bucephala clangula
Common goldeneye / Knipa

03    2023-05-12    Hemavan, Sweden/Sverige

A male goldeneye in courtship display usually stretches its neck - this one goes even further - it tilts its entire head back!

En spelande kniphane brukar sträcka på halsen - den här går ännu längre - den lutar hela huvudet mot ryggen!