Tragopan satyra
Satyr tragopan / Satyrtragopan

04    2023-04-01    Bhutan

This is a Satyr tragopan, closely related to the pheasants. It is a mountain bird that lives between 2400 and 4500 meters altitude. I think the plumage is reminiscent of a clear night sky with bright stars... The bird is rare and near threatened and we only saw it once on the trip. On that occasion it rushed past while I photographed through the bus window. The bird is named after satyrs, horned woodland creatures, half human and half horse or buck.

Detta är en satyrtragopan, nära släkt med fasanerna. Det är en bergsfågel som lever mellan 2400 och 4500 meters höjd. Jag tycker att fjäderdräkten påminner om en klar natthimmel med klart lysande stjärnor... Fågeln är sällsynt och nära hotad och vi såg den endast en enda gång på resan. Då hastade den förbi medan jag fotograferade genom bussfönstret. Fågeln är uppkallad efter satyrer, hornprydda skogslevande naturväsen, hälften människor och hälften häst eller bock.