Saxicola ferreus
Grey bushchat / Grå buskskvätta

33c075    2023-03-30    Bhutan

A small gray variant of the European bushchat (Saxicola rubetra) with a more clearly marked "zorro mask". This is a male; the female is brownish.

En liten grå variant av den europeiska buskskvättan (Saxicola rubetra) med en mera tydligt markerad "zorro-mask". Detta är en hane; honan är brunaktig.