Saxicola rubicola
European stonechat / Svarthakad buskskvätta

33c075    2015-04-29    Albufera, Mallorca, Spain/Spanien

I slutet av 1960-talet var min "fågelkusin" Christer och jag på Öland för att skåda fågel. Då gick ryktet att en stor sällsynthet hade uppenbarat sig: en svarthakad buskskvätta. Allt sedan dess har detta fågelnamn för mig förknippats med exotiska arter. På senare tid har emellertid den svarthakade buskskvättan blivit vanligare även i Sverige och är inte längre lika rar. Trots detta var det förknippat med vissa känslor när denna fågel plötsligt flög upp och satte sig på en gren över en perifer vandringsled i Albufera...