Lophophorus impejanus
Himalayan monal / Himalayamonal

04    2023-04-01    Bhutan

For an ornithologist, this is one of the most attractive species to see in the world: Himalayan monal! Along with the Beautiful nuthatch and possibly the Ibis-bill, this is one of the most sought-after species in Bhutan due to its magnificent plumage - and the difficulty of seeing it! It lives only at altitudes between 2000 and 5000 m above sea level. We went up to a Buddhist monastery where they sometimes put out food and therefore attract monals. After a difficult hike up, we were richly rewarded with this magnificent male and several females. (The females only have the blue eye patch in common with the males. They are otherwise brown spotted). During the mating lek, the male unfurls his rust-red tail like a fan to impress the females.

För en ornitolog är det här en av de mest attraktiva arterna man kan få se i världen: himalayamonal! Tillsammans med praktnötväckan och möjligen ibisnäbben är det här en av de mest eftertraktade arterna i Bhutan på grund av sin praktfulla fjäderdräkt - och svårigheten att få syn på den! Den lever enbart på höjder mellan 2000 och 5000 m ö h. Vi tog oss upp till ett buddhistkloster där de ibland lägger ut mat och därför lockar till sig monaler. Efter en jobbig vandring upp blev vi rikligt belönade med denna praktfulla hanne och flera honor. (Honorna har endast den blåa ögonfläcken gemensamt med hannarna. I övrigt är de brunspräckliga). Under parningsspelet spänner hannen ut den roströda stjärten som en solfjäder för att imponera på honorna.