Pyrrhula pyrrhula
Eurasian bullfinch / Domherre

33c099    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

Portrait of a male bullfinch. Note that it has been foraging in snow...

Porträtt av en domherrehane. Notera att den letat föda i snö...