Caprimulgus indicus
Grey nightjar / Djungelnattskärra

23    2022-12-16    Bharatpur, India/Indien

A couple of times we looked for nightjars in places where Bablu knew they used to rest during the day. But without result. Then he engaged a flat boat with a guy who punted us out into the deep wetlands. There, in a grove of trees, Bablu managed to discern two Grey Nightjars that had difficulty keeping their eyes open even though we were close by.

Ett par gånger letade vi nattskärror på ställen där Bablu visste att de brukade vila under dagen. Men inget resultat. Vi fick ta en platt båt med en kille som stakade oss fram ut i våtmarkerna. Där, i en dunge av träd, lyckades Bablu urskilja två djungelnattskärror som hade svårt att hålla ögonen öppna fastän vi var i närheten.