Monticola imerinus
Littoral rock-thrush / Dynstentrast

33c075    2022-10-19    Anakao, Madagascar/Madagaskar

This is a male Littoral rock-thrush. (The female is significantly less colorful). The name suggests that scientists long believed that it belonged to the thrush family, but now it is transferred to the flycatcher family. The "Littoral" in the name suggests that it is coastal species and it occurs only in a small area with bush vegetation on the south coast of Madagascar.

Detta är en hanne av dynstenstrast. (Honan är betydligt mindre färgstark). Namnet antyder att forskarna länge trodde att den tillhörde familjen trastar men numera förs den till familjen flugsnappare. "Dyn" i namnet antyder att den är kustlevande. Den förekommer nämligen endast i ett litet område med buskvegetation vid sydkusten i Madagaskar.