Centropus toulou
Malagasy coucal / Madagaskarsporrgök

21    2022-10-29    Ankarafantsika, Madagascar/Madagaskar

A large Malagasy coucal, probably a female, as the females (50 cm) are larger than the males (40 cm). This species subsits on large insects, spiders, molluscs and other invertebrates. But it also catches lizards, chameleons, and small rodents. In addition, it is a nest raider and devours both bird eggs and chicks. A specialty is tearing flaky bark off trees to see if there are prey hidden there.

En stor Madagaskarsporrgök, troligtvis en hona eftersom honorna (50 cm) är större än hannarna (40 cm). Arten lever på stora insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur. Men den fångar också ödlor och små gnagare. Dessutom är den en boplundrare och äter såväl fågelägg som fågelungar. En specialitet är att riva loss flagande bark från träd för att se om det finns byten gömda där.