Linaria cannabina
Common linnet / Hämpling

33c099    2022-05-08    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

This is a male linnet in breeding plumage that approaches the water to drink. The bird's different names reflect its favourite foods: seeds from flax ('linum' in Latin with linen as a product) and hemp (with cannabis as a product). The first seed has given it its Latin name 'Linaria' and the English 'linnet' and the second seed the Latin name 'cannabina'.

Detta är en hanne av hämpling i parningsdräkt som kommer till vattnet för att dricka. Fågelns olika namn reflekterar födovalet: favoritföda är nämligen frön från lin (vilket reflekteras i det latinska 'Linaria' och engelska 'linnet') och hampa/cannabis (svenska 'hämpling' och latinska 'cannabina').