Coccothraustes coccothraustes
Hawfinch / Stenknäck

33c099    2022-05-13    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

The powerful beak explains why this species got its name in Latin ("seed crusher"). In Swedish it is called "Stonecracker"; here 'stone' refers to the pit in e.g. cherry. Luckily, this shy bird is actually increasing in Sweden and in Europe in general. Here, a male takes a genuine bath in one of the ponds of Kiskunsagi.

Den kraftiga näbben förklarar varför arten fått sitt namn såväl på svenska som på latin ("frökrossare"). "Sten" i det svenska namnet syftar givetvis på kärnan i t.ex. körsbär. För ovanlighetens skull så ökar faktiskt den skygga stenknäcken i Sverige och i Europa i övrigt. Här tar sig en hanne ett rejält bad i en av dammarna i Kiskunsagi.