Sylvia atricapilla
[Eurasian] Blackcap / Svarthätta

33c067    2022-05-13    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

A female blackcap by the pond.

En svarthättehona dök upp vid dammen tillsammans med sin partner.