Dendrocopos major
Great spotted woodpecker / Större hackspett

29    2022-05-13    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

A male Great spotted woodpecker lands at the pond to drink.

En hanne av större hackspett landar vid dammen för att dricka.