Merops apiaster
European bee-eater / Biätare

27    2022-05-10    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

These two bee-eaters are sitting on the edge of the steep slope where they soon will be digging out their burrows.

De här två biätarna sitter på kanten till den jordbrant där de snart kommer att gräva ut sina bohål.