Phasianus colchicus
Common pheasant / Fasan

04    2022-05-10    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

We were sitting in a hide to photograph bee-eaters when this magnificent male pheasant appeared and showed off his palette of colors and patterns.

Vi satt i ett gömsle för att fotografera biätare när denne praktfulle fasanhanne dök upp och visade upp sin palett av färger och mönster.