Oryzoborus funereus
Thick-billed seed finch / Tjocknäbbad frösparv

33c096    2015-02-07    Castillo, Nicaragua

En hanne av tjocknäbbad frösparv, karaktäristisk i sin helsvarta dräkt - förutom den lilla vita fläcken på vingen - och den oproportionerligt stora, tjocka näbben.