Oxyura jamaicensis
Ruddy duck / Amerikansk kopparand

03    2021-12-12    San Diego, USA

This short-necked bird is a juvenile Ruddy duck, possibly a female. In summer, the male has a chestnut-brown body, black head, white cheeks and a bright blue beak. Both sexes have long, rigid tail feathers that often protrude straight up like a wren when they rest. The species belongs to a small genus of ducks, "stiff-tailed ducks" (Oxyura), with only five species, which, however, are found on all continents. The American Ruddy duck occurs in almost all of North America and in the Caribbean.

Denna kortnackade fågel är en juvenil amerikansk kopparand, möjligen en hona. Hannen har sommartid en kastanjebrun kropp, svart hjässa, vita kinder och en lysande blå näbb. Båda könen har långa, stela stjärtfjädrar som ofta sticker rakt upp som hos en gärdsmyg när de vilar. Arten tillhör ett litet andsläkte, kopparänder, med endast fem arter, som dock återfinns på alla kontinenter Den amerikanska kopparanden förekommer i nästan hela Nordamerika och i Karibien.