Oenanthe oenanthe
Northern wheatear / Stenskvätta

33c075    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

One of the many wheatears we saw during the day. While they have decreased in numbers in some places, the are (still) commin in central Öland.

En av de många stenskvättor vi såg under dagen. Medan de gått tillbaka på andra håll så är (fortfarande) vanliga på mellersta Öland.