Alauda arvensis
Eurasian skylark / Sånglärka

33c044    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

A skylark flies by.

En sånglärka flyger förbi oss.