Alauda arvensis
Eurasian skylark / Sånglärka

33c044    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

Roland and I saw unexpectedly many skylarks. In my home province they have decreased in numbers so I was especially happy to see them. Here we see a skylark ready to take off...

Roland och jag såg oväntat många sånglärkor. I Uppland har de gått tillbaka så jag var extra glad över att se dem. Här är det en lärka på väg att lyfta...