Anas platyrhynchos
Mallard / Gräsand

03    2021-05-16    Slättåkra, Sweden/Sverige

A mallard has (just like me) fallen in love with the pond in Slättåkra. It has made a nest on the narrow strip between the little bridge and the water. When I showed up on Sunday and walked around the pond, part of the ground suddenly came loose - and flew away. Who was most surprised, the mallard or me, I actually do not know. But it flew far, far away and did not come back until after a couple of hours ... When it is back, it melts into the surroundings and you have to look carefully before you can distinguish it.

En gräsand har (precis som jag) förälskat sig i dammen i Slättåkra. Den har rett sig ett bo på den smala remsan mellan bryggan och vattnet. När jag dök upp på söndagen och gick runt dammen så lösgjorde sig plötsligt en del av marken - och flög iväg. Vem som blev mest överraskad, gräsandhonan eller jag, det vet jag faktiskt inte. Men den flög långt, långt bort och kom inte igen förrän efter ett par timmar... När den är tillbaka så smälter den åter in i omgivningen och man får titta noga innan man kan urskilja den.