Emberiza citrinella
Yellowhammer / Gulsparv

33c096    2021-02-09    Svartådalen, Sweden/Sverige

A yellowhammer perched on a dry, old tree trunk, previously used as a forge by a woodpecker. Note the cone emptied of seeds by the woodpecker. (An English study has shown that a woodpecker can consume up to 3,000 cones during a winter season.)

En gulsparv som parkerat på en gammal trädstam (torraka), tidigare använd som smedja av en hackspett. Notera kotten som tömts på frön av hackspetten. (En engelsk undersökning har visat att en hackspett under en vintersäsong kan konsumera upp till 3000 kottar.)