Cinclus cinclus
White-throated dipper / Strömstare

33c055    2020-11-23    Ulva kvarn, Uppland, Sweden/Sverige

Ulva remains is a fairly "reliable" place to observe White-throated dippers. Two days in a row, I have been lucky enough to be able to follow one of them foraging in the foaming rapids. Apparently it has a nest inside a drainpipe because it disappeared in there a few times.

Ulva kvar är ett ganska "säkert" ställe för observation av strömstare. Två dagar i rad har jag haft tur att kunna följa en av dem på jakt i den skummande forsen. Tydligen har den ett bo inne i en trumma för den försvann in där några gånger.