Panurus biarmicus
Bearded reedling [tit] / Skäggmes

33c042    2020-10-05    Tåkern, Sweden/Sverige

Male of Bearded reedling on a typical reed panicle. This species is a relative newcomer to Swedish fauna. It appeared sporadically in the 1960s, but did not establish itself until the 1970s, and then in the reed fields of Lake Tåkern. This lake is still the heartland of the bearded tit, but it is now also sparsely distributed over other parts of southern Sweden, e.g. in Hjälstaviken outside Uppsala. However, seeing it is still a special experience!

Hanne av skäggmes på typisk vassvippa. Arten är en relativ nykomling i svensk fauna. Den uppenbarade sig sporadiskt på 1960-talet, men etablerade sig först på 1970-talet i Tåkerns vassfält. Denna sjö är fortfarande hjärtlandet för skäggmesen, men den är numera sparsamt spridd över andra delar av södra Sverige, t.ex. i Hjälstaviken utanför Uppsala. Att få se den är fortfarande en särskild upplevelse!