Melanerpes pucherani
Black-cheeked woodpecker / Svartkindad spett

29    2015-02-10    Castillo, Nicaragua

Som många andra hackspettar så röjde denna sin närvaro genom intensiva trumvirvlar. Jag smög mig genom regnskogen i Castillos utkanter och kunde, efter att ha hört ljudet, fånga denna piratlika spett på bild.