Chloroceryle americana
Green kingfisher / Grön kungsfiskare

27    2015-02-09    Río San Juan, Nicaragua

Både hannen och honan av grön kungsfiskare är bjärt färgade. Båda har grön, glänsande fjäderdräkt, svart huvud och lång, svart näbb. Men honan (som på denna bild) har en gul haklapp medan hannen har en roströd dito. Därför går det att skilja på dem på relativt långt håll även om de är lika.