Anser anser
Greylag goose / Grågås

03    2020-07-08    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

Portrait of Grelag goose at one of Sweden's best bird lakes, Hornborgasjön.

Porträtt av en grågås vid Hornborgasjön.