Sylvia atricapilla
[Eurasian] Blackcap / Svarthätta

33c067    2020-05-05    Uppsala, Sweden/Sverige

This Blackcap sang intensely in several places around me, for a long time. Finally it perched on a branch just beside me...

Den här svarthättan sjöng intensivt runt omkring mig under en lång stund. Till slut satte den sig på en gren nära mig...