Bucorvus leadbeateri
Southern ground-hornbill / Sydlig hornkorp

27    2020-01-26    Serengeti NP, Tanzania

This Ground-hornbill foraged in high grass together with four other individuals. It was obviously the most skilled hunter of the flock because it appeared with a number of lizards in its bill...

Den här hornkorpen gick i en liten flock om fem individer som jagade i högt gräs. Den var uppenbarligen den skickligaste jägaren eftersom den visade upp flera ödlor i näbben...