Melaniparus fringillinus
Red-throated tit / Finkmes

33c047    2020-01-26    Serengeti NP, Tanzania

There are just a few relatives of our European tits in Africa, but this is an exception, a Red-throated tit. It appeared at a resting place in the Serengeti and was apparently quite used to people because it allowed me to take a series of pictures at a reasonably close range before it took off...

Det finns ganska få släktingar till våra mesar i Afrika, men detta är ett undantag, en finkmes. Den dök upp på ett rastställe i Serengeti och var tydligen ganska van vid människor för den lät mig ta en serie bilder på rimligt håll innan den lyfte på vingen...