Pinicola enucleator
Pine grosbeak / Tallbit

33c099    2020-01-19    Uppsala, Sweden/Sverige

During the winter of 2019/2020 we have had an invasion of Pine grosbeaks in Uppsala (and large parts of Sweden). For my part, however, they have been absent - even though I know they were in my nearest forest, Lilla Djurgården... This day there were both sunlight and a flock of Pine grosbeaks in Eriksberg, one of Uppsala's neighborhoods. I was then given the benefit of spending a couple of hours with a part of the flock of Pine grosbeaks munching on berries of Swedish whitebeam, obviously a favorite food. This is probably a year-old male who is starting to get orange spots on the head and the chest.

Under vintern 2019/2020 har vi haft invasion av tallbit i Uppsala (och stora delar av Sverige). För min del har de dock lyst med sin frånvaro - även om jag vet att de varit i min närmaste skog, Lilla Djurgården... Den här dagen fanns det både solljus och en flock tallbitar i Eriksberg, en av Uppsalas stadsdelar. Jag fick då förmånen att tillbringa ett par timmar med en del av flocken tallbitar som mumsade på oxelbär, uppenbart en favoritföda. Det här är förmodligen en årshanne som börjar få orangea inslag på huvudet och bröstet.