Pyrrhula pyrrhula
Eurasian bullfinch / Domherre

33c099    2020-01-03    Slättåkra, Sweden/Sverige

A male bullfinch, enjoying the bird food at my farm in Småland.

En domherre, hanne, som äter av fröna vid fågelmatningen i Slättåkra.