Regulus regulus
Goldcrest / Kungsfågel

33c057    2019-10-03    Falsterbo, Sweden/Sverige

The Goldcrest is one of the smallest birds in Europe (8.5-9.5 cm). Most of the time you spot it, hearing its high-pitched calls from spruce or pine tops - and photographing is usually quite difficult as it is constantly against the light. During migration, however, the Goldcrest is also foraging at lower levels and here in Falsterbo I could, for once, follow it on the same level as the camera, or even from above. This means that one also easily can distinguish between males and females: the male has significantly more orange in the crown, while the female's headband is pure yellow. The bird in the picture is thus quite probably a female.

Kungsfågeln är en av Europas absolut minsta fåglar (8,5-9,5 cm). För det mesta hör man dess höga läten från gran- eller talltoppar - och att fotografera den brukar vara svårt eftersom den då ständigt hamnar i motljus. Under flytten så söker kungsfågeln föda även på lägre nivåer och här i Falsterbo kunde jag för ovanlighetens skull följa den på samma nivå som kameran, eller till och med ovanifrån. Detta innebär att man också lätt kan skilja på hanne och hona: hannen har nämligen betydligt mera orange i kronan, medan honans hjässband är rent gult. Fågeln på bilden är alltså ganska säkert en hona.