Coragyps atratus
American black vulture / Korpgam

14    2015-02-06    San Carlos, Nicaragua

När jag på morgonen gick ut från hotellet i San Carlos satt en skara korpgamar i träden längs floden Río San Juan. Även om den rörde litet oroligt på sig satt den kvar när jag närmade mig med kameran. Med viss tveksamhet följde den mina fotobestyr. Men gamar sparar gärna på energin - tvätta och putsa sig är t.ex. inte högprioriterade beteenden - så den bestämde sig för att sitta kvar tills jag gick.