Sicalis flaveola
Saffron finch / Saffransgulfink

33c095    2018-11-15    Chulucanas, Peru

A splash of color in an otherwise rather drab urban environment ... This species, the Saffron finch, is widely spread in eastern and central South America, as well as in the northernmost parts of the continent, as well as in parts of Central America. But there is also a more isolated habitat in western Peru, including this town of Chulucanas. The picture is taken of a house facade just opposite the town's Pentecostal church.

En färgklick i en annars ganska trist urban miljö... Denna art är vitt spridd i östra och centrala Sydamerika, samt i de nordligaste delarna av kontinenten, liksom på sina håll i Centralamerika. Men det finns också ett mera isolerat habitat i västra Peru, bland annat här i Chulucanas. Bilden är tagen på en husfasad alldeles mittemot Pingstkyrkan i staden.