Cathartes aura
Turkey vulture / Kalkongam

14    2015-02-10    Castillo, Nicaragua

Denna kalkongam satt på en stolpe invid Castillos ständigt brummande elverk. Den tycktes inte bli störd. Den uppskattade troligtvis den vida utsikt som elverket på högsta höjden erbjöd. Gamar är ju beroende av att själva få syn på något byte - eller ännu hellre se andra gamar som upptäckt något dött.