Streptopelia decipiens
[African] Mourning-collared dove / Sorgduva

20    2018-02-06    Lake Awassa, Ethiopia/Etiopien

As I walked along Lake Awassa, I encountered this Mourning-collared dove, right next to the path. I approached it gently - and it did not fly away... I got a picture with my 100-400 mm lens, which shows some of the characteristics in its look: the black, white-edged spot in the neck, the red eye ring and the red feet. The yellow iris (and the white in the tail) clearly distinguishes it from the Red-eyed dove (which has a reddish iris). The Mourning-collared dove is distributed over large parts of sub-Saharan Africa and mainly substists on grass seeds, grains and other vegetables.

När jag gick utefter Lake Awassa, stötte jag på denna sorgduva, alldeles intill stigen. Jag närmade mig försiktigt - och den satt faktiskt kvar... Jag fick en bild med mitt 100-400 mm objektiv, som visar några karaktäristika i utseendet: den svarta, vitkantade fläcken i nacken, den röda ögonringen och de röda fötterna. Den gula irisen (och det vita i stjärten) skiljer den tydligt från den rödögda duvan (som har en rödaktig iris). Arten förekommer i stora delar av Afrika söder om Sahara och lever främst på gräsfrön, säd och andra vegetabilier.