Haliaeetus vocifer
African fish-eagle / Skrikhavsörn

14    2018-02-05    Lake Awassa, Ethiopia/Etiopien

On a clump of reeds in Lake Awassa, this African fish-eagle sat and watched the surroundings. For a non-ornithologist, this eagle may possibly be confused with the US national bird, the Bald eagle. They do belong to the same genus, Haliaeetus; they both have brown-black plumage, yellowish beaks and white heads and are about the same size. For both, fish is also an important part of the diet. The bald eagle, however, has a dark breast and lives only in America, while the African fish-eagle has white breast and lives only in Africa, south of the Sahara. The beaks also differ. While the Bald eagle has a bright yellow beak, sometimes almost with a reddish tinge, the tip of the African fish-eagle's beak is dark, almost black. The yellow cere on the face, evident in this picture, is also almost completely missing in the case of the Bald eagle.

På en vassrugge i Lake Awassa satt denna skrivhavsörn och betraktade omgivningen. För en icke-ornitolog så kan skrikhavsörnen möjligen förväxlas med USAs nationalfågel, vithövdad havsörn ('Bald eagle') på engelska. De tillhör båda samma släkte, Haliaeetus, har båda brunsvart dräkt, gulaktig näbb och vitt huvud och är ungefär lika stora. För båda är dessutom fisk en viktig föda. Den vithövdad havsörnen har emellertid mörkt bröst och lever endast i Amerika, medan skrikhavsörnen har vitt bröst och lever endast i Afrika, söder om Sahara. Näbbarna skiljer sig också åt. Medan vithövdad havsörn har klargul näbb, ibland nästan med en rödaktig anstrykning är skrikhavsörnens näbbspets mörk, nästan svart. Den gula vaxhuden i ansiktet, tydlig på den här bilden, saknas dessutom nästan helt hos den vithövdade havsörnen.