Thalassornis leuconotus
White-backed duck / Vitryggig and

03    2018-01-28    Thika, Kenya

This duck has a very special look - almost gangsterlike- with its elegant brown-black-watered suit, white cheek spots and a black bill (the lower half is yellow). In the picture, we cannot see the white back that has given it its name, it is hidden under the wings and is only visible in flight or when it cleans itself. Among other things, it subsists on water lily buds (note the water lily leaves in the picture). To find them, it needs to dive. And the White-backed duck can be under water for more than half a minute and is thus a veritable diver. If it gets scared, it will rather take a dive than to take wing!

Den här anden har ett mycket speciellt utseende - nästan gangsterlikt med sin eleganta brun-svart-vattrade kostym, vita kindfläckar och svart näbb - där nedre näbbhalvan är gul. På bilden kan vi inte se den vita ryggen som gett den dess namn, den är dold under vingarna och syns bara i flykt eller när den putsar sig. Den lever bl.a. på näckrosknoppar (notera näckrosbladen på bilden) som den dyker efter. Den vitryggiga anden kan vara under vatten mera än en halv minut och är alltså en veritabel dykand. Blir den skrämd tar den snarare till ett dyk än att flyga upp!