Buthraupis montana
Hooded mountain-tanager / Svarthuvad bergstangara

33c095    2017-11-11    Guango Lodge, Ecuador

We went down to the river and when we had crossed a creepy bridge, we saw a small flock of Hooded mountain-tanagers on the other side. This species is the biggest (8½-9") of the colorful mountain-tanagers and with the characteristics that can be seen in the picture: black head, red iris, blue neck and yellow underside. We heard it at a good distance, calling the typical "tee-tee-tee-tee". In a study of 35 stomach contents from this species, only one contained animal food. So, even if arthropods and insects are consumed, it is berries and fruits that constitute the main diet of this tangara.

Vi gick ner mot floden och när vi tagit oss över en skranglig bro så såg vi en liten flock av svarthuvad bergstangara på andra sidan. Det är en av de stora, färggranna tangarorna (22-23 cm) och med de karaktäristika som man också kan urskilja på bilden: svart huvud, röd iris, blå nacke och gul undersida. Den hördes på långt håll med sitt "tii-tii-tii-tii". I en undersökning av 35 maginnehåll från denna art var det bara ett som innehöll animalisk föda. Så även om leddjur och insekter konsumeras, så är det bär och frukt som utgör huvudfödan för denna tangara.