Cyanocorax yncas
Green [Inca] jay / Inkaskrika

33c036    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

A Green jay, or Inca jay, has just found a collection of insect larvae under a leaf and is now working to be able to start feasting.

En inkaskrika, ganska nära släkt med vår egen nötskrika, har precis hittat en samling med insektslarver under ett löv och jobbar nu för att få i sig festmåltiden.